Kontakt

Lokalizacja: ul. 1 Maja 23/25, 99-320 Żychlin
gm. Żychlin, pow. kutnowski, woj. łódzkie, Polska

Adres do korespondencji:
Os. Traugutta 5 m. 2, 99-320 Żychlin

Tel.: 0-609 856 625