„Masz Głos Masz Wybór” edycja 2013

| 0 comments

masz-glos-masz-wybor

Masz Głos Masz Wybór

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY ŻYCHLIN po raz trzeci uczestniczy w programie prowadzonym przez Fundacje im. St. Batorego „Masz Głos Masz Wybór”. W tegorocznej edycji będziemy promować wśród mieszkańców idee INICJATYWY LOKALNEJ jest to rzadko stosowana jednakże bardzo ciekawa forma angażowania mieszkańców i władz we wspólne przedsięwzięcia. 

Po nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w całej Polsce Rady Miast i Gmin podjęły lub są w trakcie przygotowywania stosownych uchwal, które umożliwiają mieszkańcom podejmowanie rożnego rodzaju inicjatyw lokalnych.

W imieniu naszej organizacji z Burmistrzem Grzegorzem Ambroziakiem spotkała się prezes naszego stowarzyszeniem Matylda Jakubowska–Czaja. Przekazała m.in. wzory uchwal, jak i załączników do nich (m.in. wzorów wniosków) oraz przedstawiła idee i zasady realizacji inicjatyw lokalnych jak również przykłady dobrych praktyk.

Inicjatywa lokalna to mechanizm ułatwiający współdziałanie mieszkańców z władzami samorządowymi lub instytucjami prowadzonymi przez samorząd, np. szkołami, domami kultury, ośrodkami sportu. Mechanizm zakłada symetrie – przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz i mieszkańców.

Co możesz zrobić?

Dzięki inicjatywie lokalnej możesz zaspokoić bardzo wiele rożnych potrzeb swojej społeczności. Wystarczy, ze pomysł mieści się w katalogu zadań publicznych określonych w art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz dotyczy zadań, których realizacja należny do obowiązków samorządu.

Organizator:

batory

Partnerzy:

opuspracownia-zrownowazonego-rozwojusiec-obywatelskaszkola-liderow

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.