„Opowiem Wam Historię…” – konkurs literacki dla dzieci

| 0 comments

swietlica-socjoterapeutycznaŚwietlica Socjoterapeutyczna działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin zaprasza do udziału w KONKURSIE LITERACKIM! Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w ramach zadania publicznego „Świetlica Socjoterapeutyczna – Bądź sobą, szukaj własnej drogi” dofinansowanego przez Gminę Żychlin.

Regulamin konkursu

  1. Cel konkursu: Celem Konkursu Literackiego jest rozbudzanie zainteresowań literackich, kształtowanie postaw twórczych oraz wspieranie twórczości amatorskiej w naszym środowisku.
  2. Adresaci konkursu: Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 8 do 10 lat.
  3. Zasady uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest oddanie własnych prac o dowolnej tematyce, opowiedzenie ciekawej, niekoniecznie prawdziwej historii. W konkursie nie biorą udziału prace wcześniej publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.
    Prace o dowolnej objętości stron powinny być wydrukowane lub napisane czytelnie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednej grupie wiekowej. Praca musi być opatrzona wybranym przez siebie pseudonimem literackim i informacją o wieku uczestnika. To samo godło należy napisać na oddzielnej kopercie, w której powinny znajdować się dane osobowe twórcy: imię, nazwisko, adres, szkoła, nr telefonu.
  4. Termin składania prac: Prace należy składać do 25 LISTOPADA 2013 r. w siedzibie stowarzyszenia czyli w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻYCHLINIE, ul. 1 Maja 25.
  5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów.
  6. Za I, II i III miejsce przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe i rzeczowe oraz nagroda specjalna za utwór tematycznie związany z Żychlinem lub regionem. Organizatorzy zastrzegają sobie inny podział nagród, w zależności od poziomu nadesłanych utworów.
  7. Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, samodzielny, będący efektem oryginalnych przemyśleń, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.
  8. Zakończenie Konkursu Literackiego nastąpi w grudniu 2013r. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin www.zychlin.org oraz na fun pagu organizacji na facebooku.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym konkursie!

Bliższe informacje: tel. 609856625

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.