24 października 2013
by admin
1 Comment

„Ocalmy od Zapomnienia” – Apel o współpracę!

Zwracamy się z prośbą o przystąpienie do Akcji „ Ocalmy od zapomnienia” – ratujemy stare pomniki. AKCJA „ Ocalmy od zapomnienia” organizowana jest po raz pierwszy przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin. Chcielibyśmy zachęcić wszystkie organizacje pozarządowe z naszej … Continue reading